အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Friday, September 23, 2011

ဆရာလင္းေရးသည့္ ဆံုးမစာ

ထန္းရည္အရက္၊ တစ္ခ်က္ ကုိကင္း၊ ဘန္းဘင္း ကေဇာ္၊ ေလွာ္စာ ေသာက္စား ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

ဗ်ပ္ေစာင္းမေသြး၊ ပုေလြႏွင့္ဘာဂ်ာ၊ တီးမူတ္ကာႏွင့္၊ ညမွာေလွ်ာက္သြား၊ ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ၊ ရုပ္ေသးပြဲႏွင့္ ၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္လုိက္စား၊ ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

ျမင္းျပိဳင္ ၾကက္တုိက္၊ ၀ုိက္အံ့ ၾကိဳးဆြဲ၊ ဖဲကတ္ ပဆစ္၊ မလစ္ေလာင္းစား၊ ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

လူသြမ္း လူေသာင္း၊ လူဘူး ေတာင္းႏွင့္၊ မေကာင္းမိတ္ဖက္၊ လူသူပ်က္တုိ႔၊ ေပါင္းလ်က္ယွဥ္သြား၊ ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

မလုပ္မကိုင္၊ မူိင္ေတြေငးမူ၊ ငယ္မူေက်ာခင္း။ ပ်င္းရိဖင့္စား၊ ျပဳသူမ်ား၊ စီးပြားပ်က္မည္သိ။

အသက္အႏၱရာယ္၊ ျဖစ္ေစစဖြယ္၊ ည၀ယ္လမ္းေလွ်ာက္မူ၊ မေယားသားငယ္၊ က်င့္ေဖာက္လြယ္၊ ည၀ယ္လမ္းေလွ်ာက္မူ။

ေဘးရန္သြယ္သြယ္၊ ျဖစ္အံ့ရြယ္၊ ဘ၀ယ္ လမ္းေလွ်ာက္မူ။

သူခိုးသုိ႔ႏွယ္၊ လူထင္ဖြယ္၊ ည၀ယ္လမ္းေလွ်ာက္မူ၊ စည္းစိမ္သြယ္သြယ္၊ ပ်က္အံ့ရြယ္၊ ဘ၀ယ္လမ္းေလွ်ာက္မူ။


0 comments:

Post a Comment