အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Friday, September 23, 2011

ေလာကသာရ ဆံုးမစာမွ…

ပညာမ်က္စိ၊ ျမင္မရွိ၍၊ မသိတရား၊ ယူမ်ားလ်က္၊ ၾကီးပြားမေမွ်ာ္၊ က်ိဳးမေပၚသား၊ သူေတာ္မဟုတ္၊ ယုတ္သည့္စရုိက္၊ လူဆူမုိက္ႏွင့္၊ မၾကိဳက္အခ်စ္၊ ရန္သူစစ္သို႔၊ မခ်စ္ၾကိဳက္ဘဲ၊ ေ၀းစြာရွဲ၍ အျမဲခြာရွင္း၊ ဖဲၾကဥ္မင္း။

လူၾကီးမိဘ၊ ဆရာစကား၊ စုုိးရသခင္၊ ေက်းဇူးရွင္သို႔၊ ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ၊ ရုိက္ပုတ္ဆဲလည္း၊ ၀မ္းထဲရုံ႕ရုံ႕၊ ယုန္လွ်င္က်ံဳ႕သုိ႔၊ ဆုိတံု႕မ၀ံ့၊ ေဆာင္းမာန္ညံ႕၍၊ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသ၊ သည္းခံေတြျဖင့္၊ ေကာင္းေစႏွလံုး ယဥ္ေစမင္း။

မိခင္ ဖခင္၊ ေက်းဇူးရွင္ကို၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏူိး၊ ဂူပုထိုးသို႔၊ ရွိခိုးဦးတင္၊ ၾကည္လင္ေလး၊ သိမ္းျမန္းေမြး၍၊ လုပ္ေၾကြးခယ၊ ရုိတုပ္ကြလ်က္၊ ၾကီးထသက္အုိ၊ မ်ိဳးေဆြကိုလည္း၊ တင္ၾကိဳညြတ္သိမ္း၊ ပိုက္ထုပ္သိမ္း၍၊ မျငိမ္းစဥ္းလ်ဥ္း၊ ျငိမ္းေစမင္း။

အသက္ရွည္ရာ၊ အနာမဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာင္းလွေစခ်င္၊ ပဲ့ျပင္နိစၥ၊ ကြပ္ဆံုးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ က်မ္းစာသိျမင္၊ တတ္ေအာင္သင္ေလာ့၊ ေပၚလြင္မျပဳ၊ ေကာင္းရာတုလ်က္၊ ေကာင္းေကာင္းမူျမတ္ႏူိး၊ ေကာင္းေအာင္က်ိဳး၍၊ ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း။

1 comments:

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment