အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Thursday, October 10, 2013

ေအာင္၈ခ်က္ဂါထာေတာ္

 "ဇယစေကၠာ ဇယေႏၲာ ေယာ၊ ဇယိတေဗၺ ဇယာသေန။
ဇယာေပသိ ဇေယသီနံ၊ ဇယံ ေဒတု ဇယုတၱေရာ"

ဗုဒၶဝင္ ဂါထာတစ္ပုဒ္ပါ။အလြန္အစြမ္းထက္ပါတယ္။စာေမးပြဲေျဖမယ့္ေက်ာင္းသားေတြ ေျဖျပီးသားေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ ပါတယ္။မနက္၈ေခါက္ည၈ေခါက္ ရႊတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားရ ရွိပါလိမ့္မယ္။လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားလည္း ရႊတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက လုပ္ငန္းမွာေအာင္ျမင္ မႈမ်ားရပါလိမ့္မယ္။

0 comments:

Post a Comment