အျဖဴေရာင္လြင္ျပင္အား လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေရလုိေအးလုိ႔ ပန္းလုိလန္းဆန္းႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ

Saturday, November 16, 2013

အတၲသမား


ငါမဟုတ္တဲ႔ ငါ့ရုပ္နဲ႔
ငါလုပ္လို႔ေနျပန္၊
ငါကိုသာလက္ကိုင္ ထား
မွားခဲ႔ဖန္ဖန္
ငါက ဝိဒိ႒ိခံ
သတိပဌာန္ေဝဝါး
ငါ့ကိုငါ မသိျငား
အတၲသမား။

0 comments:

Post a Comment